Jak wynika z cyklicznego raportu INPON, najem jest najlepiej ocenianym przez pośredników segmentem rynku nieruchomości. Jakie są perspektywy na najbliższe miesiące, uwzględniając zmiany sytuacji makroekonomicznej?

Raport INPON jest publikowanym co kwartał podsumowaniem badania opinii pośredników na rynku nieruchomości. Regularnie oceniają oni poziom podaży, popytu i cen nieruchomości w całej Polsce. Do analiz przyjmowane są dane dotyczące mieszkań, domów i działek oraz lokali na sprzedaż i wynajem.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów portalu Nieruchomosci-online.pl wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu najem utrzymuje swoją rentowność z punktu widzenia inwestorów. Najem stymuluje cały rynek nieruchomości i wciąż pozostaje pod silnym wpływem emigracji.

Powrót kupujących za gotówkę i zwiększenie akcji kredytowej

Po trudniejszym okresie, gdy inwestorów przyciągnęły banki oferujące depozyty o atrakcyjnym oprocentowaniu, można się spodziewać wolnego, ale stabilnego wzrostu zakupów nieruchomości za gotówkę pod kątem przyszłego wynajmu.

Kolejnym czynnikiem zachęcającym do zakupu jest stabilizujący się poziom inflacji oraz rosnąca liczba ofert sprzedaży. W najbliższych miesiącach to właśnie kupujący za gotówkę mogą dyktować warunki na rynku, a sprzedający będą zmuszani obniżać centy transakcyjne.

Na rynku kredytów hipotecznych wciąż trwa trudny czas i w najbliższych miesiącach nie powinniśmy się spodziewać znaczącej poprawy. Należy jednak zwrócić uwagę na luzowanie polityki stosowanej przez banki i zwiększanie akcji kredytowej. Jest to związane z prognozami dotyczącymi stóp procentowych i spadkami poziomu stawki bazowej WIBOR.

Mniejszy koszt kredytu i lepsze perspektywy makroekonomiczne sprawiają, że notujemy niewielki jeszcze, ale odczuwalny wzrost zdolności kredytowej. W zależności od banku wnioskując o kredyt hipoteczny, dostaniemy dziś od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych kredytu więcej niż w drugiej połowie 2022 roku.

Normowanie się sytuacji na rynku najmu

Autorzy raportu zwracają uwagę, że w porównaniu do bardzo rozgrzanego rynku w II kw. 2022 roku obecnie mamy delikatne już ochładzanie się tego segmentu, co jest symptomem normowania się sytuacji. Aktualnie po stronie podażowej wciąż mamy emigrantów zza wschodniej granicy, ale również osoby, które ze względu na wprowadzeniu ograniczeń w dostępności kredytów hipotecznych, zostały pozbawione możliwości sfinansowania zakupu kredytem mieszkaniowym.

Perspektywy dla najmu nieruchomości w 2023 roku

Utrzymujący się ciągle niski poziom zdolności kredytowej oraz rosnące obawy o sytuację na rynku pracy sprawiają, że część osób rezygnuje z zakupu, decydując się na najem nieruchomości.

Z drugiej strony wysoka rentowność najmu przy stabilizacji inflacji i braku prognoz na kolejne podwyżki stóp procentowych zachęcają do zakupu nieruchomości za gotówkę lub przy niewielkim wsparciu kredytem. Mieszkania takie w głównej mierze nie będą służyć do zaspokajania własnych potrzeb, ale będą źródłem regularnych dochodów z najmu.