Mieszkania studenckie wciąż cieszą się dużą popularnością, jednak spada liczba studentów korzystających z takiego rozwiązania. Większą popularnością cieszą się akademiki oraz mieszkanie z rodziną i znajomymi, szczególnie w sytuacji, gdy nie trzeba ponosić comiesięcznych kosztów.

AMRON-SARFiN po raz piąty przygotował analizę dotyczącą sytuacji studentów na rynku mieszkaniowym. Raport został przygotowany na podstawie ankiet, w których wypowiedziało się 2,2 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia z uczelni publicznych i prywatnych zlokalizowanych w 39 polskich miastach. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze letnim 2022/2023.

Ponad połowa studentów korzysta z najmu

Aż 52 proc. studentów zadeklarowało, że korzysta z najmu i ponosi z tego tytułu koszty, ale w porównaniu do zeszłego roku osób korzystających z takiego rozwiązania jest o 9 p.p. mniej. W przypadku studentów studiów stacjonarnych prawie co piąty zrezygnował z najmu.

Największą popularnością ciągle cieszy się najem prywatny; 37 proc. ankietowanych korzystało w zeszłym semestrze z tego rozwiązania. W akademikach mieszkało tylko 11 proc. ankietowanych, ale to i tak o 2 p.p. więcej niż rok wcześniej. Tyle samo studentów posiada własną nieruchomość i w tym przypadku widać wyraźne zmiany, zwłaszcza w przypadku studentów niestacjonarnych. W porównaniu do roku akademickiego 2021/2023 wzrost wynosi aż o 14 p.p. Autorzy raportu podkreślają jednak, że tak duża zmiana może wynikać z innej próby badawczej. W ankiecie do ostatniej edycji raportu wypowiedziało się więcej studentów uczelni niepublicznych, którzy mają lepszą i bardziej stabilną sytuację finansową.

W ostatnim semestrze poprzedniego roku akademickiego 38 proc. studentów mieszkało u rodziny lub znajomych i nie musieli z tego tytułu ponosić żadnych kosztów, a 3 proc. płaciło w takim przypadku za najem.

Status mieszkaniowy studenta zmienia się w trakcie studiów

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w trakcie studiów część studentów zmienia najem na własność. Najem mieszkań i pokoi studenckich jest najpopularniejszy wśród studentów drugiego roku. Z najmu prywatnego w zeszłym semestrze korzystało aż 39 proc. studentów drugiego roku. Własne mieszkanie posiadało zaledwie 6 proc. studentów pierwszego roku, ale już 15 proc. osób studiujących trzeci rok. Z domu studenckiego korzystało 18 proc. studentów pierwszego roku, ale na czwartym z rozwiązania takiego korzysta już tylko 5 proc. żaków.

Największą popularnością cieszył się najem pokoi w mieszkaniach prywatnych i akademikach

W zeszłym semestrze 42 proc. studentów studiów stacjonarnych korzystających z najmu wynajmowało pokój w mieszkaniu studenckim. Mniejszą popularnością cieszyły się pokoje w akademikach i mieszkanie lub dom dzielony z drugą osobą. Z obu tych rozwiązań korzystało po 24 proc. studentów. 8 proc. ankietowanych decydowało się na samodzielne wynajęcie mieszkania lub domu i ponoszenie całości opłat. Tylko 2% studentów korzystało z pokoi wynajmowanych w prywatnych akademikach.

Wyższe koszty rok do roku

28 proc. studentów studiów stacjonarnych za najem pokoju ponosiło miesięczny koszt na poziomie od 751 zł do 1 tys. zł. 25 proc. wynajmujących płaciło za lokal od 501 do 750 zł miesięcznie, a w przypadku 18 proc. ankietowanych koszt najmu nie przekraczał 500 zł miesięcznie. Powyżej 1 tys. zł miesięcznie za najem pokoju płaciło łącznie 28 proc. ankietowanych, przy czym koszt powyżej 1,5 tys. zł ponosiło 8 proc. studentów.

Studenci zostali poproszeni przez autorów raportu o wskazanie, o ile w zeszłym roku akademickim wzrosły koszty najmu w porównaniu do roku 2021/2022. Ponad 35 proc. studentów odpowiedziało, że koszty najmu wzrosły w ich przypadku od 5 proc. do 10 proc. W przypadku 27 proc. respondentów wzrost wyniósł od 10 proc. do 15 proc. W przypadku 16 proc. badanych studentów koszty zwiększyły się o ponad 15 proc.