Nie tylko pandemia i zdalne nauczanie, ale także globalizacja – te czynniki mogą spowodować zmiany w edukacji wyższej. To z kolei wpłynąć może także na segment studenckiego wynajmu nieruchomości.

Nauczanie zdalne zmniejszy zainteresowanie polskimi uczelniami?

Edukacja, a szczególnie szkolnictwo wyższe, jest obecnie jedną z dynamicznie rozwijających się gałęzi. Chęć uzyskania dyplomu renomowanej i uznanej na świecie uczelni, a tym samym zwiększenie swoich szans na rynku pracy powoduje, że coraz więcej osób decyduje się na podejmowanie nauki na uczelniach zagranicznych. Ułatwiają to same uczelnie, które otwierają swoje filie w różnych miejscach, a także oferują możliwość uzyskania dyplomu na odległość. Edukacja zdalna, której popularność i renoma znacznie wzrosła w czasie pandemii, może umocnić globalizację oraz dalszą komercjalizację nauki. W efekcie studenci zamiast lokalnych ośrodków edukacyjnych mogą częściej decydować się na naukę online na najbardziej prestiżowych uczelniach.

Czy nauka zdalna oznacza załamanie popytu na rynku najmu dla studentów?

Dużą grupą docelową najmu byli dotychczas studenci, a samo apogeum zainteresowania mieszkaniami na wynajem następowało zazwyczaj w sierpniu oraz wrześniu. Pandemia i związana z nią nauka zdalna spowodowała jednak, że większość studentów zdecydowała się na pozostanie w domach rodzinnych.

Wiele wskazuje na to, że nauczanie w trybie zdalnym nie będzie oznaczało końca najmu studenckiego, a sam spadek zainteresowania nie będzie stałą tendencją. Studenci przeprowadzają się do większych ośrodków nie tylko z powodu uczelnianych zajęć, ale także w poszukiwaniu pracy oraz korzystaniu z oferty kulturalnej, która zazwyczaj najbardziej bogata jest w dużych miastach. Chęć usamodzielnienia się i wyprowadzki z domu rodzinnego to kolejne powody, dla których pokoje na wynajem będą nadal poszukiwane przez żaków. Po chwilowym wstrzymaniu aktywności społecznych z powodu pandemii nadal wielu studentów może decydować się na wyprowadzkę do dużego miasta.

Pozytywny wpływ na popyt na mieszkania na wynajem może mieć także otwieranie fili zagranicznych uczelni w Polsce. Zachętą dla międzynarodowych ośrodków mogą być stosunkowe niskie ceny nieruchomości.