Z początkiem 2022 roku znacząco zmieniło się prawo podatkowe w Polsce. Nowy Ład powoduje zmiany w wielu dziedzinach gospodarki. Dotyczy to też rynku nieruchomości. Zapewne wielu wynajmujących mieszkania zastanawia się, w jaki sposób zaktualizowane przepisy wpłyną na ich rozliczenie z urzędem skarbowym. W artykule postaramy się na to odpowiedzieć.

Metody rozliczenia najmu prywatnego

Według przepisów, które wprowadzono 1 stycznia 2022 roku, rozliczenie za podatek z najmu prywatnego ma być stosowane na zasadach z roku poprzedzającego, tj. 2021. Oznacza to, że będą się do tego zaliczały przychody z wynajmowanego mieszkania przez osobę prywatną, które osiągnęła do końca poprzedniego roku, a także te nabyte w obecnym roku. Sposób opodatkowania można wybrać spośród dwóch dostępnych opcji: rozliczenie na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub rozliczenie poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warto wiedzieć, że podatnik nie ma obowiązku składania oświadczenia na temat wyboru jednej z powyższych opcji rozliczenia.

Która opcja jest korzystniejsza?

Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, ponieważ nie jest łatwo jednoznacznie tego ocenić. Dla porównania poniżej przedstawimy szczegóły obu sposobów rozliczenia naszego przychodu.

Zasady ogólne

Podatnik, który wybierze rozliczenie na zasadach ogólnych, nie będzie miał obowiązku wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy. Podatek, który będzie należny do opłacenia w urzędzie skarbowym, będzie trzeba złożyć w formie zeznania PIT-36. Całą kwotę, która będzie widniała na zeznaniu, wpłacimy jednorazowo.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wybierając tę formę rozliczenia, podatnik będzie musiał w ciągu roku opłacić ryczałt w wysokości 8,5% swoich przychodów, jeśli nie przekroczą 100 tysięcy złotych. Jeśli przychód będzie większy, od nadwyżki będzie trzeba odprowadzić 12,5% uzyskanej kwoty.

Koszty uzyskania przychodów

Do kosztów, które możemy odjąć obliczając faktyczny przychód, który zostanie opodatkowany, zaliczają się odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych, prawnych i środków trwałych. Można je uwzględnić, jeśli wymienione są budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego bądź prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Prawo do odliczenia powyższych koszów uzyskania przychodu dotyczy wyłącznie lokali lub domów, które nabyto lub wybudowano do 31 grudnia 2021 roku.