Strona główna

Historia architektury

Specjalny dział nauki, który zajmuje się opisywaniem, zarówno w ujęciu estetycznym, jak i technicznym rozwoju architektury na przestrzeni dziejów ludzkości, to historia architektury. W pojęciu architektury mieści się jednocześnie sztuka rzeźbiarska oraz budownictwo.

Architektura rozwijała się na równi z postępem technicznym w dziedzinie działalności budowlanej, trwa do dziś i będzie ewoluować w kolejnych latach. Historia architektury obejmuje wiele aspektów niezwykle szerokiego zagadnienia, jakim jest architektura. W terminie historia architektury zawarte są wszelkie czynniki powiązane z architekturą. Jedynym z nich jest rozwój techniki, dalej wymienić należy wpływ klimatu na jej kształtowanie. Zasadniczą rolę odegrały również komponenty ekonomiczne, socjologiczne, polityczne oraz religijne.

Najczęściej jest to nauka z dziedziny architektury lub historii sztuki. Na takich kierunkach przekazywana jest przekrojowa wiedza na temat działalności architektonicznej w różnych grupach społecznych i w różnych okresach historycznych.

07. 2011