Jak co kwartał, portal Nieruchomosci-online.pl opublikował raport z badania nastrojów rynkowych wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. Indeks nastrojów pośredników w obrocie nieruchomościami (INPON) jest barometrem atmosfery na rynku i może przybierać wartości od 0 do 100 pkt., gdzie wynik powyżej 50 oznacza, że pośrednicy pozytywnie oceniają sytuację na rynku i prognozują poprawę. Za opracowanie metody badawczej i algorytmu INPON oraz analizę wyników badania odpowiedzialni są eksperci z Centrum Badawczo- Rozwojowego Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Co przyniósł ostatni kwartał na rynku najmu? Sprawdźmy.

Spadek liczby potencjalnych najemców na rynku

Co widać w najnowszym raporcie INPON? W I kwartale 2024 spadła wartość subindeksów w segmencie wynajmu kawalerek oraz wynajmu mieszkań większych. Dla kawalerek poziom ten wynosi obecnie 53,4 pkt, a dla większych mieszkań – 50,6 pkt. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2023 roku, w segmencie kawalerek nastąpił spadek o 1 pkt, a w segmencie większych mieszkań – odnotowano spadek wartości indeksu o 2 pkt. W stosunku rok do roku, spadki te są jeszcze większe. Mianowicie, w segmencie kawalerek wartość indeksu spadła o 5 pkt r/r, a w segmencie mieszkań większych – o 6,2 pkt r/r.

Spadki te mają związek z rosnącą podażą mieszkań na wynajem (zakupionych w celach inwestycyjnych) przy jednoczesnym spadku liczby potencjalnych najemców związanym z mniejszą liczbą uchodźców i większą ilością zakupów mieszkań na własne potrzeby. Segment najmu zmierza w kierunku stopniowej regulacji, zwłaszcza w przypadku większych mieszkań. W związku z tym, że niektóre mieszkania mają dłuższy okres oczekiwania na najemców, wynajmujący zaczynają obniżać stawki czynszu, przez co ceny wynajmu powoli zaczynają się stabilizować.

Jakie prognozy dla rynku najmu na nadchodzące kwartały?

Według większości opinii ekspertów z rynku nieruchomości, rynek najmu przeżywa obecnie trudny czas. Jeśli nie pojawi się rządowy program wsparcia, to najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na rynku najmu jest dalszy spadek popytu lub stagnacja. Niekorzystnie kształtuje się bowiem stosunek liczby mieszkań na wynajem do liczby potencjalnych najemców.  Część z ekspertów zwraca jednak uwagę na to, że obecny okres, tj. początek roku, jest niekorzystny dla rynku najmu w ogóle. Nadchodzący czas może ożywić rynek najmu, głównie za sprawą napływu pracowników sezonowych czy studentów poszukujących lokum przed rozpoczęciem roku akademickiego. Jeśli natomiast rządowy program najmu zostanie wprowadzony, sytuacja na rynku może szybko ulec zmianie, a ceny – wystrzelą w górę.

Mając na uwadze obecną sytuację, poprawę w sektorze najmu mieszkań prognozuje jedynie 23,5% analityków. Brak zmian przewiduje niemal połowa ekspertów, dokładnie 48,9%, natomiast pogorszenie sytuacji na rynku najmu prognozuje 27,6%.