Ostatni kwartał 2023 roku przyniósł stan względnej równowagi na rynku najmu – wynika z raportu przegotowanego przez Expander i Rentier.io. Stawki za wynajem mieszkania okazały się zbliżone do tych z IV kwartału 2022 roku. Analizując sytuację na rynku najmu, eksperci zbadali również, jak zmieniła się rentowność inwestycji w mieszkanie do wynajęcia w zależności od jego wielkości.

Chociaż zmiana wysokości stawem czynszu za wynajem mieszkania prezentuje się różnie w zależności od miasta, to ogólnie można stwierdzić, że poziom czynszów w IV kwartale 2023 roku niewiele różnił się od IV kwartału 2022 roku, co oznacza, że na rynku zapanowała względna równowaga.

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w skali ubiegłego roku zmiana przeciętnych stawek czynszu za wynajem mieszkania wyniosła 2,9 procent. Zmiana stawek różni się w zależności od badanego miasta. Na ostateczny wynik duży wpływ miała sytuacja w Rzeszowie, gdzie w grudniu za wynajem mieszkania trzeba było zapłacić aż o 18 proc. więcej niż rok wcześniej. Czynsze znacznie wzrosły także w Szczecinie – o 8 proc. rok do roku i Białymstoku – 7 procent. W pozostałych analizowanych przez autorów raportu miastach można mówić o stabilizacji, gdyż roczne zmiany stawek były niewielkie. Warto jednak zauważyć, że dane miesięczne charakteryzują się już większymi wahaniami cen, a wpływ na nie ma także wielkość mieszkania.

W segmencie mieszkań najmniejszych (do 35 mkw.) ceny czynszów na zmianę rosły i spadały. Obniżki notowane były szczególnie w ostatnim kwartale 2023 roku. Porównanie wysokości czynszów w III kw. 2023 roku i IV kw. 2023 roku pokazuje, że w 11 na 17 miast ceny spadły. Czynsze najbardziej spadły w Łodzi i Wrocławiu – odpowiednio o 5,8 i 4,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wciąż jednak są miasta, gdzie czynsze wzrosły. Największe podwyżki odnotowano w Sosnowcu – 10 proc. r/r oraz w Katowicach – 7,8 proc. r/r.

Przeciętna zmiana wysokości czynszów w segmencie mieszkań średniej wielkości (od 35 do 60 mkw.) wyniosła -0,4 proc. rok do roku. Największe wzrosty cen odnotowano w Rzeszowie (8,5 proc.), Radomiu (5,6 proc.) oraz w Sosnowcu (4,9 proc.), a największe spadki w Łodzi, Częstochowie i Toruniu – odpowiednio o 7,8 proc., 6, proc. i 4,6 procent.

W przypadku dużych mieszkań (powyżej 60 mkw.) średnia zmiana wysokości czynszu była jeszcze mniejsza i wyniosła -0,1 proc. r/r. Czynsze za duże mieszkania najbardziej, bo o ponad 7 proc. r/r zmalały we Wrocławiu i z Łodzi. Największe podwyżki odnotowano zaś w Bydgoszczy (o 4,9 proc.) i w Toruniu (o 4 proc.).

Biorąc pod uwagę, że ceny zakupu nowych mieszkań rosną, a stawki najmu się stabilizują, rentowność inwestycji w mieszkanie do wynajęcia spada. Oznacza to, że na zakup mieszkania trzeba przeznaczyć coraz więcej środków, a tymczasem dochód z najmu niewiele różni się od tego sprzed roku. Przy założeniu, że mieszkanie kupowane jest za gotówkę i wynajmowane przez 12 miesięcy, rentowność inwestycji w małe mieszkania wyniosła w 2023 roku 5,3 proc., w średnie 4,8 proc., a w duże 4,3 proc., podczas gdy w roku 2022 wynosiła odpowiednio – 6,1 proc., 5.5 proc. i 4,8 procent.