Przepisy wprowadzone w ramach ustawy covidowej zostały zniesione, a w tym zakaz eksmitowania nieuczciwych lokatorów. Zmiany prawne znalazły się w specustawie dotyczącej pomocy Ukraińcom. Dzięki temu powróciła legalna eksmisja dłużników. Gminy zaczynają realizować liczne wyroki orzekające eksmisję.

Na czas zagrożenia epidemicznego zakazano eksmisji, a nawet uniemożliwiono licytację nieruchomości. Nowe prawo zostało określone w art.15 zzu ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 2095 ze zm.). Osoba zalegająca z czynszem była chroniona przez pandemiczny zakaz. Ta decyzja naraziła samorządy na duże straty, z uwagi na dodatkowe bieżące opłaty utrzymania zarezerwowanych pustostanów. Było to szczególne utrudnienie dla samych właścicieli lokali i pozostałych członków spółdzielni mieszkaniowych. Zakaz został uchylony nowelizacją z 8 kwietnia 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Gmina Olsztyn przyjęła do wykonania 807 wyroków sądowych orzekających eksmisje z lokali mieszkalnych zajmowanych bez tytułu prawnego. Osoby i rodziny z nakazem eksmisji dostaną lokal przeznaczony na najem socjalny lub pomieszczenie tymczasowe, które ma obowiązek zapewnić gmina. Biorąc pod uwagę trudną sytuację mieszkaniową wielu gmin oraz deficyt wyremontowanych i gotowych do zamieszkania nieruchomości, wykonanie niektórych wyroków przeciągnie się w czasie.
W Toruniu do realizacji przez komornika pozostało 20 wyroków eksmisji. Jako pierwsze zostaną wykonane eksmisje z lokali w budynkach przeznaczonych pod inwestycje. Rodziny, które mają zostać wykwaterowane, nie regulują opłat. W przypadku komunalnych lokali mieszkalnych całościowymi kosztami utrzymania została obarczona gmina.  Z tego powodu bardzo szybko wzrosło zadłużenie, a szczególnie w przypadku lokali pełnostandardowych. Dwuletni zakaz eksmisji przyczynił się do dewastacji mieszkań oraz otoczenia, np. części wspólnych nieruchomości. Wstrzymano także inwestycje gminne przez duże straty finansowe.
Samorządowcy domagają się rekompensaty dla gmin. Wskazują także na zagrożenia i problemy przy wykonaniu licznych wyroków. Należą do nich: wysokie koszty eksmisji, ograniczenia czasowe komorników przez dużą liczbę wykwaterowań w tym samym terminie i długa procedura postępowania.